DANE E-PUAP

JĘDRZEJ POMIANOWSKI
KOMORNIK SĄDOWY

PRZY SĄDZIE REJONOWYM SZCZECIN-PRAWOBRZEŻE I ZACHÓD W SZCZECINIE
KANCELARIA KOMORNICZA NR XXIV W POLICACH

KANCELRIA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Jędrzej Pomianowski uprzejmie zawiadamia, że od 01 stycznia 2022 ma możliwość przyjmowania spraw z wyboru spoza Właściwość Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z obszaru Właściwość Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.

W codziennej pracy kancelaria korzysta z programu KOMORNIK SQL-VAT.

Kancelaria dysponuje następującymi rozwiązaniami usprawniającymi egzekucję należności:
  • EPU - służy do weryfikowania istnienia i treści elektronicznych tytułów wykonawczych oraz przyjmowania i obsługi wniosków egzekucyjnych kierowanych w formie elektronicznej za pośrednictwem e-sądu
  • CEPIK - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – umożliwia zapytania o pojazdy dłużnika
  • MPE - Monitor Postępowania Egzekucyjnego
  • EKW – Centralna Baza Elektronicznych Ksiąg Wieczystych – umożliwiająca dokonanie zapytania o nieruchomości dłużnika
  • SISP – umożliwia dokonanie zapytania o dane dłużnika z bazy REGON
  • CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.
  • ZUS PUE - Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - umożliwia dokonanie zapytania o płatnika składek ZUS lub ew. świadczenia przyznane dłużnikowi
  • OGNIVO - System umożliwia komornikowi dokonanie zapytania o rachunkibankowe dłużnika
  • EPUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej